Jak na pro­jek­ty v ja­zy­ce C

© Damig, 2004 – 2017
Koncept

Stručný průvodce Code::Blocks
Nastavení parametrů překladače

Pokud doposud nevíte, co je to překladač a jaká nastavení ovlivňují jeho činnost, přečtěte si nejdříve kapitolu Překládáme, kde je popsána nejen jeho funkce, ale i nejdůležitější přepínače ovlivňující překlad kódu. Vemte to rovnou také přes kapitolu Ať maká make, protože C::B používá tytéž myšlenky. C::B umí dělat správu projektu a modulů sám, ale také umožňuje programátorovi používat svůj vlastní Makefile.

C::B volá překladač s přepínači které mu nastavíte. Před jejich nastavením si musíte rozmyslet, která nastavení překladače chcete používat globálně pro všechny své projekty a které jen pro právě aktuální projekt nebo dokonce jen jeden aktuální cíl v rámci projektu (viz dále).

Globální předvolby překladače se nastavují v menu Settings → Compiler… → Global Compiler Settings → záložka Compiler settings → záložky Compiler flags a Other options.

Jako globální přepínače má smysl nastavovat zejména přepínače pro varování překladače -Wall, -Wextra, případně zapínající normu používaného jazyka. Přepínače, které ovlivňují přímo výsledný kód, je lepší zapínat lokálně pro konkrétní projekt. Do této skupiny patří například přepínače pro optimalizaci -O2 nebo pro generování informací pro debugger -g.

Globální nastavení parametrů překladače. Přepínače, které chybí lze přidat kontextovým menu…
… nebo je rovnou ručně zapsat do záložky Other options.
Pokud máte nainstalováno více verzí překladače, zde si zkontrolujte, že používáte tu správnou. Toto platí zejména pro Windows, pokud zde máte nainstalováno zároveň více verzí C::B s MinGW.

Nastavení přepínačů specificky pro konkrétní projekt se dělá přes menu Project → Build options… Zde lze nastavit parametry jednak pro celý projekt, ale také specificky pro jednotlivé cíle projektu. Cíle zde mají stejný význam, jako je tomu v Makefile. C::B při vytváření projektu standardně vytváří cíle Debug a Release. První slouží pro ladění projektu, proto v tomto cíli je nastaven přepínač -g, který zapne generování informací pro debugger. Cíl Release slouží pro závěrečné sestavení projektu, proto je zde přepínač -g vypnut a můžete si zde zapnout různé optimalizační parametry.

Pomocí příkazu menu Project → Properties… se nastavují vlastnosti celého projektu. Lze zde také zaškrtnout volbu, že projekt chcete překládat pomocí svého vlastního Makefile. C::B pak bude při překladu místo překladače volat program make a bude spoléhat na vámi vytvořený Makefile.

Nastavení vlastností projektu. Zde si můžete zvolit správu projektu pomocí vlastního Makefile.
Nastavení překladu specificky pro projekt. Zde ještě specifičtěji pro cíl Debug.
Nastavení vlastností pro cíl Release se dělá stejným způsobem.
Tuto záložku využijete, pokud si napíšete vlastní Makefile.