Jak na pro­jek­ty v ja­zy­ce C

© Damig, 2004 – 2017
Koncept

Stručný průvodce Code::Blocks
Vytváříme projekt

Začněte v menu File → New → Project… Zobrazený dialogový box nabízí šablony pro tvorbu různých typů projektů. Pokud chcete začít psát jednoduchou aplikaci s CLI v jazyce C, zvolte z nabídky projekt "Console application" a stiskněte tlačítko Go. Na dalším okně průvodce vytvářením projektu nezapomeňte správně zvolit, jaký programovací jazyk chcete pro svůj projekt použít. Píšete-li projekt v jazyce C, zvolte C, nikoli C++. Jazyk C není podmnožinou jazyka C++ a použití nesprávného překladače vede k (pro začátečníky těžko pochopitelným) problémům. V dalších krocích průvodce vyžaduje zvolit umístění adresáře s projektem a povolit vytvoření cílů Debug a Release.

Po úspěšném nastavení se vytvoří projekt se zdrojovým souborem main.c, který můžete začít rovnou editovat. Chcete-li změnit jeho jméno, musíte jej mít zavřený a ve správci projektů (okno Management v levé části) vyberte kontextovým menu (pravé tlačítko myši) příkaz Rename file… Otevřený soubor přejmenovávat nelze.

Máte-li program napsaný, přeložíte jej příkazem menu nebo ikonou Build. Spuštění přeloženého programu zajistí příkaz menu nebo ikona Run. Má-li program textové rozhraní otevře se textová konzole, ve které můžete realizovat vstup programu z klávesnice a sledovat jeho výstupy. Pokud používáte parametry příkazového řádku (CLI), můžete je svému programu nastavit příkazem menu Project → Set program's arguments… Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit argumenty příkazového řádku pro libovolný cíl programu (standardně Debug a Release).

Chcete-li váš program spustit s přesměrováním vstupů/výstupů z/do souboru (viz zde), přímo z prostředí C::B to nepůjde. Přesměrování a roury nejsou parametry příkazového řádku, ale operátory shellu. Musíte si otevřít terminálový program a program ručně spustit. Pokud jste jej přeložili v cíli Debug, bude se spustitelná binárka vašeho programu nacházet v adresáři projekt/bin/Debug (a analogicky pro cíl Release).

Dialog pro výběr šablony projektu.
Nezapomeňte správně zvolit, v jakém jazyce hodláte svůj projekt psát.
Nastavení jména projektu a adresáře, kam se tento projekt uloží.
Nastavení standardních cílů Debug a Release. Chcete-li si vytvářet vlastní cíle, použijte Project → Properties… → Build targets.
Automaticky vygenerovaný zdrojový soubor s triviálním kódem.
Dialog pro nastavení parametrů programu. Spouští se z menu Project → Set program's arguments…
Při kompilaci a spouštění programu si lze zvolit, pro jaký cíl se to bude provádět.